Objednanie kuriéra
na vyzdvihnutie vášho zariadenia

Prídeme si po vaše zariadenie priamo k vám. Po vyplnení a odoslaní formulára s popisom problému sa vám ozvú naši pracovníci a dohodnutú dátum prevzatia.
 

  Požadujem fakturáciu na firmu

  Zadajte fakturačné údaje

  Názov firmy:

  IČO:

  DIČ:

  Sme platcami DPH

  Ostatné údaje búdu stiahnuté z verejných registrov.

  Diagnostika

  a. Diagnotika je v prípade opravy zdarma
  b. Ak zariadenie nie je možné opraviť alebo zákazník nesúhlasí s opravou zariadenia, bude účtovaná diagnostika 20 EUR s DPH.

  Obchodné a prepravné podmienky

  a. V prípade potvrdenia voľby (súhlasu) s prepravnými a obchodnými podmienkami bude objednávateľovi štandardnej dopravy účtovaný poplatok za službu štandardnej dopravy kuriérom pre mimozáručné opravy v zmysle platného cenníka, t.j. 4,90 EUR s DPH do servisného strediska, a rovnaká suma, t.j. 4,90 EUR s DPH v prípade voľby odoslania zo servisného strediska formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
  b. Zariadenie posielané prepravnou službou musí byť riadne zabalené – odporúčame poslať v originálnom obale (nie je to však podmienkou). Za škodu, ktorá vznikne následkom použitia chybného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky, nesie zodpovednosť odosielateľ. Vybavenie škody pri preprave sa riadi prepravnými a obchodnými podmienkami príslušnej prepravnej spoločnosti.
  c. Príjemca je povinný zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať, a v prípade ak je balík zjavne poškodený (poškodený, premočený, otvorený) bezodkladne s dopravcom spísať zápis o škode na zásielke, a informovať o tejto skutočnosti odosielateľa zásielky.
  d. Zariadenie, ktoré k nám bude doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškodenie pri preprave späť, vám nemôžeme odoslať naspäť cez službu kuriér. Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť ukončenú reklamáciu osobne v mieste vybavenia reklamácie.
  e. Pred odoslaním zariadenia – počítača, notebooku, mobilného telefónu alebo tabletu, prosíme, zálohujte svoje dáta. Obsah pamäťového média sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť a/alebo preformátovať. Za stratu dát v zariadení servisné stredisko nenesie zodpovednosť.