Viac informácií o našej firme

Hodnoty

info_satis
smile
Spokojnosť
 

"Veľmi citlivo na hodnotovú orientáciu spoločnosti je prepojený fakt, že sme rodinnou spoločnosťou. Snažíme sa, aby spolupráca s nami bola vždy, čo najlepšou"

Hodnotový rámec našej spoločnosti sa viaže najmä k spokojnosti a nadväzovaniu pozitívnych vzťahov s našimi partnermi.

Piliere

2

Predajne a servis

Profesionálne predajne a servis notebookov, počítačov, tlačiarní a príslušenstva.
1

CNCkurzy.sk

Kurzy vzdelávania Operátor CNC strojov a Programovanie CNC strojov.

Časová os