Programovanie CNC pre firmy

Kurzy pre firmy.


Kurzy pre firmy prebiehajú nasledovne:

1. Analýza firemného prostredia (stroje, riadiace systémy, počet zamestnancov, úroveň znalostí zamestnancov, potreba a cieľ firmy)
2. Cenová ponuka
3. Dohoda
4. Vykonanie školení, kurzov, tréningov...
5. Feedback

V príprade záujmu vieme v rámci firemného prostredia zlepšiť aj projektové, komunikačné a tímové zručnosti pomocou aktivít z oblasti neformálneho vzdelávania.

Programovanie, zaškolenie. Tvorba programov.


Poskytujeme služby v oblasti obrábania na CNC technológii na frézovacích a sústružníckych obrábacích centrách s riadiacim systémom Sinumerik, Fanuc, Heidenhain.

Po dohode a potvrdení cenového návrhu bude vypracovaný projekt obsahovať:
- Časovú štúdiu trvania obrábania
- Návrh doporučených nástrojov
- Technologický postup
- CNC kód v textovom súbore